Saurer, müşterilerine dijitalleşme yolculuğunda eşlik ediyor

Dijitalleşme tekstil dünyasında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bir şirketin dijital ürünleri ve süreçleri yönetebilmesi için güvenilir bir ortağa ihtiyacı vardır. Saurer, her şirketin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önünde bulundurarak müşterilere bu yolda rehberlik eder.

Senses

Sistemle birlikte büyümek

Senses fabrika yönetim sistemi, tekstil sektöründeki müşteri süreçlerinin dijitalleştirilmesine odaklanan ve şirketin isteklerine uyum sağlayan bir çözüm sunar. Senses'i edinerek müşteri bir yandan tüm önemli verileri toplama, birleştirme ve analiz etme olanağı elde eder, bir yandan da Senses Elements modüllerini kullanarak süreçlerin dijitalleşme derecesini bireysel olarak genişletme fırsatına sahip olur. Fabrika yönetim sisteminin kullanılmasına ek olarak dijital süreçlerin şirketin günlük operasyonlarında da uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bunu şirket içinde gerçekleştirmek için en önemli üretim ve kalite verilerini tüm çalışanlara net ve dijital olarak görünür kılmak amacıyla iplik eğirme fabrikasında Senses ile birlikte farklı monitörler kullanma imkanı sunuyoruz.

Şeffaflık oluşturun

Senses, iplik eğirme fabrikasında her bir sürecin şeffaflığını artırmak için çeşitli işlevler sunar. Örneğin Standart Dışı görünümü, müşteri tarafından belirlenen limitleri aşan veya altına düşen tüm verileri gösterir ve ilgili fabrika çalışanlarını kolayca görünür şekilde, anında uyarır. Bu şekilde, çalışanlar makine verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için zamanında müdahale edebilir. Öte yandan Çoklu Proses görünümü, çeşitli üretim aşamaları boyunca tüm değerleri bir genel bakışta yan yana gösterir, böylece hangi üretim aşamasının optimum sonuçlara ulaşmadığına dair sonuçlar çıkarılabilir. Şeffaf üretim ve kalite verileri sayesinde, Senses kullanıcısının gözü her zaman tüm iplik eğirme fabrikasının üzerinde olur ve her bir eğirme ve sargı makinesinin verimliliği artar.